Rörarbete

Välj stambyte före relining om möjligt

Frågan om man ska välja stambyte före relining har pågått under en längre tid och delat upp de insatta i två läger. För det finns fördelar med båda varianterna men det finns även nackdelar.

Det finns nämligen inte något helt enkelt svar på frågan om man ska göra ett stambyte eller om man istället ska välja relining. När man diskuterar frågan med de som är insatta i ämnet är det stor oenighet bland dessa om vilken variant som är bäst.

Dock har det på senaste tiden tillkommit lite mer information om vad man faktiskt ska välja och varför man bör välja det. Ska man gå igenom de olika fördelarna och nackdelarna med både procedurerna kan det lätt bli svårt att se träden på grund av att skogen är i vägen.

Något som också lett fram till att det inte är helt enkelt att avgöra vilken variant som är den bästa om man ser till det långa loppet. För även om en relining kan verka vara snabbare eller billigare, måste man se det ur ett längre perspektiv än enbart kostnaden för stunden.

För att snabbt gå igenom begreppen innebär relining att man rensar rören ordentligt i en fastighet och sedan sätter man in nytt innermaterial. Stambyte innebär istället att rören byts ut.

Vilken variant av stambyte och relining är den enklaste?

När man tittar på vilken variant av stambyte och relining som är den enklaste och billigaste är det självklart relining som får en viss fördel. Under ett stambyte måste man nämligen ta bort alla rör och det innebär att golv och väggar måste rivas eller bilas upp. Något som ofta innebär en större kostnad för fastighetsägaren jämfört mot att enbart rensa ut och sätta in nytt innermaterial i rören.

Många fastnar på att det för stunden blir enklare och billigare, då glömmer man även bort att titta på det stora perspektivet. Välj stambyte före relining om möjligt är nämligen den vägen man bör välja av flera anledningar men det finns en riktigt stor sådan.

För när man relinar sina rör så kan det innebära att man inte längre kan få ut något på försäkringen om det skulle uppstå skador. Flera försäkringsbolag har gått ut och varnat för att rör som man gjort en relining på inte nödvändigtvis behöver täckas av försäkringen. Något som i det långa loppet kan bli väldigt dyrt om något skulle hända.

Välj stambyte före relining om möjligt

Genom att försäkringen inte alltid omfattar rör som blivit utsatta för en relining bör man istället välja att genomföra ett ordentligt stambyte. I längden kommer det att löna sig att byta ut rören och på det sättet ha en försäkring som täcker eventuella skador.

För även om en relining kan anses vara enklare och billigare för stunden kan det dock i slutändan bli väldigt dyrt om något skulle hända. Vilket är något man som fastighetsägare inte vill behöva bekosta ur egen ficka då det kan bli väldigt stora kostnader om man gjort en relining.