Klottersanering i Stockholm

Klottersanering är något som ökar väldigt mycket i framförallt Stockholm. Många av företagen som arbetar med sanering har fått utöka och anställa fler sanerare. Inget ont som inte för något gott med sig brukar man ju säga men visst är det tråkigt när personer väljer att klottra på något som inte är sitt eget.

Skadegörelse ökar klottersanering

Klotter är en typ av skadegörelse som tyvärr är en ganska vanlig förekomst i Stockholm. Att sanera klotter innebär att man arbetar med rengöra platser som har utsatt för skadegörelse i from av klotter. En vanlig teknik för klottersanering i Stockholm är att man använder sig av en högtryckstvätt. Att använda sig av hetvatten i en högtryckstvätt kan i vissa fall bidra till att man helt slipper använda sig av kemikalier när man tvättar bort färgen.

Skadegörelse i form av klotter är ett brott och kan vid mycket grova företeelser ge fängelse i upp till fyra år. Ett vanligt straff för klotter är böter och att man i många fall måste betala ett skadestånd till de som äger fastigheten man har klottrat på.

Anpassade metoder för olika klotter

Beroende på vilken typ av färg som har används vid skadegörelsen så behöver klottersanerarna anpassa sina metoder för att sanera bort färgen. Vissa typer av färg kräver att man tillsätter en del kemiska medel i vattnet för att färgen ska lossna från väggen på ett bra sätt. Det är väldigt vanligt att man använder sig av en metod som innebär att man gör färgen blöt igen innan man börjar sanera den. Klottersanerare använder då en kemisk behandling av färgen innan den börjar sprutas bort med hjälp av högtryckstvätten. Vid lyckade kemiska behandlingar och där inte färgen har hunnit tränga sig in djupt i väggen går det enkelt att spruta bort klottret. Men i vissa fall har färgen lyckats tränga sig in i väggen och det blir svårare att få bort den.

Ommålning istället för klottersanering

Vid extremt svåra fall där klottret inte går att få bort med de vanliga metoderna kan klottersanerare måla om hela väggen eller delar av ytan som har utsatts för klotter. Innan ytan målas om så tvättas den av flera gånger för att klottret inte ska lysa igenom den nya färgen.

Klottersaneringsföretag i Stockholm tar olika mycket betalt beroende på hur mycket klotter det är som ska saneras samt vilken saneringsmetod som behöver användas. I Stockholm finns det också klottersaneringsfirmor som arbetar på jour. Anledningen till att vissa företag arbetar på jour är för att det är lättare att ta bort klotter om det precis har målats dit. Ju längre färgen får sitta fast desto svårare blir det i slutändan när man vill sanera bort färgen.

Förebygga klotter

Idag finns det många alternativ för att förebygga klotter. Ett bra sätt att förhindra skadegörelsen är att skydda ytan med hjälp av ett klotterskydd. Ett klotterskydd fungerar på så sätt att man behandlar ytan med ett kemiskt medel som gör att det blir betydligt svårare för färg att fästa på ytan. Skulle någon försöka klottra på en klotterskyddad yta går det oftast att ta bort klottret enbart med hjälp av vatten. Klottersaneringskostnaden för en klotterskyddad yta i Stockholm är betydligt lägre än att klottersanera en yta som aldrig har blivit klotterskyddad. Därför rekommenderas det att du behandlar ytor med klotterskydd om du vet att byggnaden befinner sig i ett utsatt område. Utsatta områden för klotter är ofta områden som är dåligt upplysta eller där det inte är särskilt mycket folk i omlopp.