skruvkompressor

Skruvkompressor, behöver ditt företag verkligen en?

En skruvkompressor kan ses som en kompressor som innehåller två roterande och spiralformade rotorer. Maskinen är också en gas kompressor och det är med hjälp av dom roterande rotorerna som gasen förflyttar sig och komprimeras. Det finns många företag som behöver en skruvkompressor och användningsområdet för en skruvkompressor är väldigt brett. Det finns många gånger då det kan behövas ett högt tryck som skapas med hjälp av maskinen. Exempelvis finns det många verktyg som är tryckluftsdrivna. Men det finns även stora industriella applikationer där behovet av höga tryck är stort. Det som är positivt med just skruvkompressorn och varför ditt företag kan behöva just denna typ av kompressor är att den saknar ett dödläge. Tryckmatningen blir därav betydligt jämnare i en skruvkompressor än vad det blir i exempelvis en kolvkompressor.

Skruvkompressor uppbyggnad

De två spiralformade rotorerna som finns i maskinen är båda kullagrade. Spåren i spiralformerna passar väldigt bra in i varandra och utgör en extremt bra precision. Med hjälp av detta skapas en nästan helt sluten och tät bana för gasen som komprimeras. Antingen så är en rotor direktdriven av en motor eller så har man konstruerat skruvkompressorn så att det går via ett kugghjul som är kopplat till en drivkälla som är extern. Man brukar säga att det finns två olika typer av skruvkompressorer. Man kan också säga att principen för funktionaliteten är ganska lika men området där man använder kompressorn kan skilja sig lite åt. Därför är det trots likheten ganska vanligt att man separerar maskinerna ifrån varandra och beskriver dem som två olika enheter.

Olika varianter

Kategoriseringen av de två olika skruvkompressorna brukar baseras på huruvida de är oljefyllda eller oljefria. I de maskiner som är oljefyllda så finns det lite olja i kompressionsutrymmet. Med hjälp av oljan så förbättrar man tätningen mellan de två spiralformade rotorbladen i kompressorn. Oljan hjälper även till att kyla ner maskinen och i oljefyllda skruvkompressorer så kan man uppnå ett mycket högre tryck. Även volymströmningen är betydligt högre i en oljefylld kompressor jämfört med en oljefri. Det finns dock en nackdel med en oljefylld kompressor. Oljan har en tendens att följa med den komprimerade luften. Därför måste man med hjälp av en oljeseparator filtrera bort oljan och göra så den stannar i kompressorn. Vissa användningsområden kräver att man inte har någon olja alls eller att det luften i kompressorn inte innehåller något annat än luft. I dessa områden kan man således inte använda sig av en oljefylld skruvkompressor. Om ditt företag har användningsområde som kräver detta behöver man istället en oljefri skruvkompressor. Den absolut största fördelen med denna typ av maskin är att luften som kommer ut är helt fri från olja. Nackdelen är dock att avsaknaden av olja i kompressorn gör att man inte kan uppnå ett tryck av samma kraft som med den oljefyllda kompressorn. Eftersom maskinen inte behöver någon oljeseparator är den dock lite lättare att installera och billigare att använda.

Om man nu ska köpa en maskin så förslår vi att man gör det hos någon av de riktigt pålitliga återförsäljarna. En av dessa är Aerzen, här kan ni se deras skruvkompressor utbud.