3 kritiska moment vid fasadrenovering

Sommaren är här och nu börjar många gå på semestrar. Det brukar vara likställt med att många byggprojekt startar igång. Ett av de större projekten är att utföra en fasadrenovering. Det kan såklart vara en mindre reparation men det vi tänkte oss är en total renovering. Alltså att man byter ut den gamla fasaden mot en ny. Idag lyfter vi 3 frågor man bör ställa sig innan man startar upp ett sådant projekt.

Har du tummen mitt i handen?

Fasadrenovering är inget man helst ska syssla med själv främst för att det enkelt kan gå väldigt fel. Det finns få saker utöver fasadrenovering som kan påverka ett hus hälsa om det görs fel. När man gör en fasadrenovering som lekman kan det leda till att det börjar mögla. Då har man helt enkelt inte tätat fasaden på ett korrekt sätt. Något som lätt kan hända om man inte vet vad man gör. Därför ska man inte heller försöka sig på att göra en fasadrenovering om man absolut inte vet vad man sysslar med. Det har hänt alldeles för många gånger att det har gått så pass fel att försäkringsbolagen vägrat betala ut någon ersättning för skadorna. Vilket är något man kan förvänta sig om man gör ett sådant arbete själv. Har du tummen mitt i handen, ja då avråder vi dig att ens börja.

Om man däremot har en vana och den kunskapen som krävs så kan man spara pengar om man gör det själv. Men som sagt så bör man undvika detta i den mån det är möjligt. Man ska också helst kontakta sitt försäkringsbolag innan man försöker sig på att göra det själv. Då det inte är säkert att de ersätter skador som uppstår om man gjort jobbet själv. Något som kan vara väldigt intressant att känna till innan man påbörjar fasadrenoveringen.

1.      Tidpunkten för renoveringen

Att genomföra en fasadrenovering vid fel tid på året är något som kan leda till stora skador. För om putsen eller det man använder inte hinner torka kan det frysa. Detta skiljer sig dock beroende på vilken typ av fasad man har. Vissa fasader har inte detta problem då man inte använder sig av något som kan frysa. Alternativt så tar det inte speciellt lång tid för det medlet att torka.

Om man däremot använder sig av något som tar lång tid att torka så ska man se till att vädret håller i sig. Man vill inte att det ska bli minusgrader efter att man börjat en fasadrenovering. Något som man också ska försöka att kontrollera innan man påbörjar arbetet.

2.      Känna till hur man arbetar effektivt

Även om själva jobbet inte alltid är så svårt bör man känna till hur man arbetar effektivt. Så stor del av arbetet som möjligt ska göras samtidigt. Gärna så ska en del av fasaden kunna torka i samma takt. Då undviker man i en ännu större mån att det blir några skador.

3.      Vet du inte vad du gör anlita någon för jobbet istället

En fasadrenovering behöver inte vara svårt att göra själv men då bör man veta vad man gör. Känner man inte till hur man gör en fasadrenovering bör man anlita någon istället. Då undviker man att det blir skador och att man kanske får stå utan någon ersättning. Man behöver inte heller känna att man riskerar att huset blir skadat så till den grad att man inte kan bo kvar.

Jag vågar inte chansa. Vem ska jag anlita?

Det brukar inte vara några svårigheter att hitta någon lämplig. Är du bosatt i Stockholm finns det många företag att anlita. Tittar man på företag som fått bra recensioner i Stockholm skulle vi börja med att prata med Mälardalens Mur & Puts. De har enligt recensioner utfört många större uppdrag till mycket goda resultat. Det är också från dem vi har hämtat mycket information för att kunna ge er de är tipsen inför sommarprojekten.

Det finns helt enkelt ingen anledning till att inte låta någon annan göra jobbet åt en om man har den möjligheten. Då kan man känna sig mer säker på att jobbet utförs på ett korrekt sätt.

Lycka till!